Oro/Oz Spot $
AWG: $
Oro Almacenado:
Volumen Diario: $